เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี,จีคลับสล็อต888,เกมแข่งรถออนไลน์


ผู้บริหารและพนักงาน ซิกน่า ประกันภัย ระดมเงินช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน แก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้บริหารและพนักงาน ซิกน่า ประกันภัย ระดมเงินช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน แก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


เพื่อบรรลุพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน มอบเงินระดมทุนจากผู้บริหารและพนักงานจำนวน 310,500 บาท ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) และ รศ.นพ.พงศ์รัตน์ ศิริจินดากุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ (ที่ 4 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตจำนงในการให้การดูแลรักษาสุขภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วยก่อนและหลังปลูกถ่ายอวัยวะแบบองค์รวม พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือในด้านการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะอย่างครบวงจร อีกทั้งยังให้บริการการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ ทั้งในด้านรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคแทรกซ้อน และส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของซิกน่าที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการแสดงถึงจุดยืนและความเอาใส่ใจต่อการมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่คนในสังคมตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของเครือข่ายซิกน่าทั่วโลก

กิจกรรม Cigna CSR จัดให้มีขึ้นโดยผู้บริหารและพนักงานซิกน่า ประเทศไทย ในการระดมทุนเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซิกน่า ประเทศไทย ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสานต่อความช่วยเหลือ ในปีนี้ได้มอบเงินจำนวน 310,500 บาท ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์เช่น ไฟฝ่าตัดของของศัลยแพทย์ ตู้เย็นแช่น้ำยาถนอมอวัยวะ และอื่นๆ ที่ทางศูนย์ขาดแคลน

ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเราได้ที่บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ