เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี,จีคลับสล็อต888,เกมแข่งรถออนไลน์


สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563


นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันการบินพลเรือน โดยมี นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน Mr. Tao Ma ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Regional Director) ร่วมพิธี

สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันการบินพลเรือน โดยได้จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และได้รับการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวน 637 คน ในหลักสูตร 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

นอกจากนี้ สถาบันการบินพลเรือนยังได้จัดให้มีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีได้ผลการเรียนดี หรือ Golden Wing Award โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสูงสุดในแต่ละสาขาวิชาได้รับทุนการศึกษาจำนวน 15 คน  

 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ