เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี,จีคลับสล็อต888,เกมแข่งรถออนไลน์


กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ JICA ลงพื้นที่ถนนใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยทางถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ JICA ลงพื้นที่ถนนใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยทางถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน


กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ JICA ลงพื้นที่ถนนใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยทางถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี นำผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยบนถนนสายทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 สายทาง ได้แก่ 1. ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.3050 แยก ทล.340 – บ้านบ่อม่วง อ.สามชุก, เดิมบางนางบวช 2. ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.3057 แยก ทล.322 - ประตูน้ำสามชุก อ.เมือง, ดอนเจดีย์, สามชุก 3. ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4028  แยก ทล.3351 – บ้านคูบัว อ.บางปลาม้า

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกสายทางของกรมทางหลวงชนบทในจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ The Project on Capacity for Road Traffic Safety Institutions and Implementation in the Kingdom of Thailand ในระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและได้มีการหารือนำเสนอถึงมาตรการรับมือการลดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเกิดจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนในอนาคตต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีนายสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร สำนักอำนวยความปลอดภัย นายภากร ภมรศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ร่วมนำลงพื้นที่ดังกล่าว ณ จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ